Kontakty

Kontakty

Office

DEXWOOD spol.s.r.o
ZÁPADNÁ 11
010 04 ŽILINA
SLOVENSKO

Tel: +421 41 72 417 31,
700 30 57
e-mail: dexwood@dexwood.sk

Fakturačná adresa

DEXWOOD spol.s.r.o
RIEČNA 91
010 04 ŽILINA-BÁNOVÁ
SLOVENSKO

IĆO:31614493
DIČ:2020446351
IČ DPH:SK 2020446351

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: s.r.o,vložka číslo:2180/L

Predajný sklad

DEXWOOD spol.s.r.o
AREÁL Firmy ALU-METAL,s.r.o
STANIČNÁ 1492
023 02 KRÁSNO NAD KYSUCOU
SLOVENSKO

Tel: +421 905 556 283, 0903 661 075, 0904 293 890

Otváracie hodiny

Po. – Piat. 7.00 – 14.30 hod.

Kontaktné osoby

Konateľ spoločnosti + export

Ing. DANIEL SEDLÁK
Tel: +421 41 724 17 31
Mobil: +421 905 212 327
E-mail: dexwood@dexwood.sk

Product manager predaj

(obklady,dlážkovica,OSB-dosky)

JURAJ TABÁNYI
Tel: +421 41 700 30 57
Mobil: +421 905 902 861
E-mail: jurajtabanyi@dexwood.sk

Predajný sklad

JAROSLAV KORMANEC st.
JAROSLAV KORMANEC ml.
Mobil: +421 905 556 283
+421 903 661 075
+421 904 293 890

Fakturačné oddelenie

MÁRIA ŠTRBÁKOVÁ
Tel: +421 41 700 30 57
Mobil: +421 917 797 944
E-mail: strbakova@dexwood.sk