Cenník

Cenník

Pre bližšie informácie o ponúkaných produktoch a cenách sme Vám k dispozícii prostredníctvom našich kontaktov, prípadne nám zašlite Dopytový formulár.

Dopytový formulár

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je dexwood@dexwood.sk.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.